MENZA CZU SUCHDOL

  • Rok realizace:

    2012

  • Projekt:

    Realizace černé lesklé fólie ve vstupních prostorách menzy CZU, Praha Suchdol