BARRISOL  je polyvinylová fólie, která se vypíná do obvodových profilů. Obvodové lišty se na hmoždinky připevňují do obvodových stěn místnosti. Vzhledem k tahu fólie (cca 30 kg/bm) je potřeba lištu přivrtat každých cca 20 cm.

Pokud bude plocha větší než 50 m2, je potřeba podhled rozdělit dělící lištou, která je vynesena ze stávajícího stropu. Tato lišta rozděluje podhled na dvě, nebo více částí. Viditelná zůstává pouze negativní spára cca 6 nebo 12mm.

Před vlastním natažením je potřeba připravit také všechny pomocné konstrukce, či držáky osvětlení, VZT, EPS, EZS a jiných zařízení, které chceme zabudovat do podhledu. Pokud je vše včetně rozvodů připraveno, můžeme přistoupit k vlastnímu natahování fólie, která je vždy vyrobena přesně na míru. Každý jednotlivý kus se na základě přesného zaměření,které provádějí naši technici, objednává ve Francii. Natahování fólie se provádí za pomoci teplovzdušného agregátu, kterým se daný prostor vyhřívá na cca 40 – 50 °C.

Barrisol je materiál, který nabízí velkou variabilitu použití. Lze vytvořit dokonale hladkou a rovnou plochu, která nikdy nepopraská, ale zároveň je možné vytvořit podhled takových tvarů, které žádný jiný materiál není schopen dosáhnout. Barrisol se tvaruje za pomoci dělících a lámacích lišt, které se většinou upevňují na pomocné konstrukce.