BARRISOL ACUSTIC je speciální úprava jakékoliv fólie akustickou perforací.

Drobné otvory mikro perforace přeměňují akustickou energii v energii tepelnou. Tření vzduchu v každém otvoru je zesilováno rezonancí objemu vzduchu, který se nachází mezi mikro perforačním materiálem a vnitřní stěnou.

Technologie Barrisol Microsorber tím pádem umožňuje dosahovat pozoruhodných výsledků. Koeficient akustické absorpce, je určen čtyřmi parametry. Jde o průměr otvoru (p), vzdálenost mezi otvory (v), tloušťka fólie (t) a tloušťka izolační vzduchové vrstvy (i). Tyto čtyři veličiny umožňují určit funkční parametry fólie Barrisol Microsorber vzhledem k podmínkám použití.

Po definici prostoru vám na vyžádaní dodáme naměřené hodnoty v různých podmínkách.